Professionell snöröjning i Stockholm

Som fastighetsägare under vintern bär du ansvaret för att se till att gångbanor eller trottoarer vid din fastighet är säkert sandade och skottade. Det ligger på ditt ansvar att förebygga olyckor, och du kan bli skadeståndsskyldig om någon skulle halka och skada sig på grund av otillräcklig snöröjning eller halkbekämpning. Det är viktigt att hålla dessa ytor tillgängliga och säkra för alla som passerar. 

En välskottad och gångbana och gård innebär en säker miljö för boende och besökare som kan röra sig fritt i omgivningen, utan någon risk för att råka ut för olyckor där de riskerar att skada sig. Vårt engagemang för säkerhet och pålitlighet i vinterunderhållet säkerställer att dina ytor är trygga och tillgängliga under alla vinterförhållanden. Genom att anlita oss får du inte bara skottade och sandade gångbanor och trottoarer, utan ett effektivare snöunderhåll.

Begär offert för snöröjning!

Våra tjänster inom snöröjning

Bostadsrättsföreningar

Vi tillhandahåller snöröjning och halkbekämpning för lägenhetskomplex och bostadsrättsföreningar, säkerställande att alla gemensamma ytor är trygga och tillgängliga för de boende. Vårt arbete inkluderar snöskottning av gångvägar, parkeringsplatser och tillgångsvägar, samt sandning eller saltning för att förebygga halka.

Kommersiella fastigheter

För ägare till kommersiella fastigheter erbjuder vi snöröjningstjänster som håller dina ytor säkra för kunder och anställda. Det inkluderar regelbunden övervakning och åtgärder för att hantera snöfall och isbildning, vilket är avgörande för att upprätthålla verksamheten under vintermånaderna.

Snöröjning & Snöskottning

Vi arbetar med ett flertal typer av snöröjning och plogning runtom i Stockholmsområdet, allt från snöskottning av infarter och trottoarer till plogning av större ytor som exempelvis småvägar i området.

Takskottning

Att undvika snöras som kan skada passerande är av högsta vikt. Vi har personalen, erfarenheten och kompetensen att skotta snö från ditt fastighets tak och säkerställa att det är säkert att gå förbi där.